91: an Karlsson 1992 VF, färg, mycket bra skick, Egerbrant

100 kr

91: an Karlsson 1992 VF, färg, mycket bra skick, Egerbrant

Våra kvalitets bedömningar

* Ny oläst

* Mycket bra skick      

* Bättre skick           

* Bra skick                    

* Sämre skick