91:an Karlsson VF färg mycket bra skick Egerbrant

100 kr

91:an Karlsson  VF  färg  mycket bra skick  Egerbrant

Våra kvalitets bedömningar

* Ny oläst

* Mycket bra skick      

* Bättre skick           

* Bra skick                    

* Sämre skick