91:an Karlsson1994 VF,färg,mycket bra skick,Egerbrant,semic press

100 kr

91:an Karlsson1994 VF,färg,bra skick,Egerbrant,semic press

Våra kvalitets bedömningar

* Ny oläst

* Mycket bra skick      

* Bättre skick           

* Bra skick                    

* Sämre skick