Tintin"Det sönderslagna örat"1:a upplagan 1971 Illustrationsförlaget

299 kr

Tintin"Det sönderslagna örat"1:a upplagan 1971 Illustration Ryggen sliten uppe nere bild 3. I övrigt mycket bra.

Våra kvalitets bedömningar

* Ny oläst                        

* Mycket bra skick      

* Bättre skick                 

* Bra skick                    V 

* Sämre skick